2017. március 26., vasárnap

A női létezés csodája (részlet)Istenanya a létezés egy olyan formáját adta át számomra, melyben megértettem a nőiség értelmét, mely abban rejlik, hogy egy olyan belső utat jársz végig, amelyben a létezés azt a formáját választod, - hogy azonosulsz a benned életre kelt magasabb isteni valósággal, mely a létezés formájából eredendően testett öltött benned. 
Ezt a valóságot az Istenanya valóságaként keltjük életre magunkban.
Belső terünk megnyílik, lelkünk magába fogadja ezt az eszenciát.
Tér és idő korlátot átlépve, egy új dimenzióba érkezik, melyben emlékszik eredendőségére, Isten anyai létére. Arra a tiszta eszenciára, mely eredendően testett öltött benne.
Ez a Fény eszencia tested minden sejtjében rejtve van, csak életre kell hívnod magadból ezt az emléket, és azonosulnod kell vele.
Ez a lágy eszencia mely benned és most most belőled van születőben, felszítja az emlékezés fátylát benned.
Emlékezz, emlékezz, emlékezz tiszta Fényminőségedre!
Arra az isteni létre, melynek forrásában megszületni kéltél, és az eredendősége által az anyag vonzásába léptél.
Vesd le hát a fátylat magadról, nyisd meg magadban az emlékezés csatornáját, és azonosulj Önmagad isteni eszenciájával, mely tested minden egyes sejtjében el van temetve.
Hívd életre ezt az erőt, mely eredendőséged.
Ez egy szent minőség, egy magas minőségű eszencia, amely a létezés folyamában azt a megtestesült erőt hozta életre aki most te vagy. 
Eredendő isteni lényed megtestesülése vagy, aki elfelejtette honnan jött, mi volt az az erő aki egykoron működtette, és vele egységet alkotott.
Asszony, nyisd meg hát mélyen a szívedet, kösd össze lelked fonalával, és hívd elő az emlékezés fátylát felszakítva azt az isteni minőséget amely benned testesült meg. Ez az erő maga a szeretet, az az erő, mely teret s időt áthat, a létezés minden pórusába behelyezkedik, és egy olyan rezonanciát hoz létre magából, mely az isteni forrás szeretet eszenciáját jeleníti meg.
Hát tudjátok meg Nők, hogy ti képesek vagytok ennek az eszenciának az áramoltatására, mert ez belőletek ered, hisz belétek van kódolva.

Arcom az ÉG felé emelem, s engedem hogy áthassa lényem és létezésem forrását az az isteni eszencia amely megtestesített engem.
Minden egyes sejtemben érzem ezt az erőt amely átjár, mely életre hív, életre kelt, és elvezet isteni utam beteljesítésének forrásához.
Állj meg asszony, s tekints magaba. Mivé lettél mostanra?
Mered-e vállalni isteni létezésed legtisztább, lecsupaszított minőségét?
Vagy védekezel a fájdalom, a sérülés, a sors kihívásai ellen dacolva bezárod szívedet, csak nehogy sérüljél.

Egykoron én is így tettem. Életről életre eljátszottam a kis szerepem.
Nem azonosultam az isteni létezés forrásával, az isteni eszenciával amely testet öltött bennem.
A magam felismerése által jöttem rá, hogyha igazi Nővé akarsz válni, akkor ezt az isteni eszenciát elő kell hívnod magadból, életre kell keltened és azonosulnod kell vele, kéz a kézben együtt járni vele. 
Mert Ő a te belső irányadód, az útmutatód, életed eleme, az a titkos erőforrásod, mely eredendően belőled ered, és létrehozza a létezés azt a formáját, amelyben a női lét világba helyezésének forrását egy magasabb tudatállapotba helyezheted.
Ez a minőség rajtad keresztül nyilvánítja meg és valósítja meg magát. 

Ha már megérkeztél ebbe az állapotba csak annyit kell tenned, hogy megtartsd ezt az eszenciát, méltón és tisztelettel bánj vele.
Értékeld és őrizd létét magadban, mert ez egy kincs, egy kód, mely minden egyes Nő létezésében benne rejlik.
Ettől vagy több, ettől vagy eredendő, ettől értékeled az életet, és tudsz áramoltatni magadból egy olyan isteni minőséget, amely a létezés egy magasabb formáját hívja elő belőled.
                                       
Hogy jussatok el ehhez az isteni forráshoz, ehhez az erendendőséghez?
A magadba tekintés már nem elég.
Egy sokkal mélyebb szintre kell helyezkedned Önmagad isteni létének megkeresésében. Keresned és kutatnod kell léted értelmét, mely életed mozgatórugója.
Egy mélyebb szintre helyezkedj magaba, és innen tekints szét a világodra. Innen szemléld az életed. Innen szemléld azt a világot amelybe beleszülettél, és az isteni forrásban betöltött és életre keltett isteni terv által leszületést nyertél. Mert minden egyes leszületés okkal történik.
És az ok- okozat törvénye alapján az okot te hoztad létre, és ebben a megtestesülésben jogot formáltál ennek kiegyenlítésére.
Hogy emberi létedet egy olyan eszenciával töltsd meg, amelyben az isteni eszencia forrását hordozod magadban. (részlet)

Szeretettel írtam: Feketéné Lendvay Katalin


2017. március 24., péntek

Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára (Kikelet havának 25. napja) A Fény KirálynőjeA Fény Királynője, az Egek Asszonya, az isteni létezésbe szólítja az Asszonyokat s a Férfiakat. Most minden virágzásba borul, isteni eszenciáját szétárasztja a világra. Ő az aki, násztáncot jár a Nappal, ezüstbe öltözik, és szétszórja a Földre arany sugarait. A Fény Királynője a Nap Atya szerelmetes mátkája. Magába fogadja a Napot, átlényegíti, sugarait megfürdeti magában és szétszórja a világban. Újjáéleszti a természetet, megújítja a gyökereket, élővé varázsol mindent. Megsimítja fényével az alvó természetet, meghinti csillámporával, életrekelti és új eszenciával tölti fel.
Általa indul virágzásnak a természet, minden ami régi által éled újjá,. A Fény Királynője most a békét, az Új Kor eszenciáját sugározza a világra és hozza el számunkra. Megtermékenyíti és feléleszti a napról napra kibontakozó természet energiáit. Az Atya és a Fény Királynője szerelmetes tánca és egysége beragyogja napjainkat, és sokunknak egy új életciklus kezdetét hozza el. A Fény Királynője új pompába öltözött, szívébe a virágzó tavasz költözött. Áldottak vagytok kik hozzá fohászkodtok, kik beengedik Őt életteretekbe, a szívetekbe. A Fény Királynője újjáéleszti a szíved legmélyén búvó MAGot. Új tartalommal és új minőséggel tölt fel, ha készen állsz befogadni a változást. Lágyan megsimít, átölel, és egy Új Világba vezet. Jer keves,- suttogja a füledbe, most már soha többé ne nézz vissza, múltadat rakd a sublótba. Zárd el kulccsal, és a kulcsot helyezd szíved középébe. Lényegítsd át, váltsd arannyá. Sugározd át a szeretet fényével. S lám, nézd csak, - a szívedből egy új út bontakozik ki, mely a jövő útja. Csakis rajtad múlik mivé alakítod, - aranyporral szórod, vagy szénnel feketíted és újra és újra a múltba rögzíted. A Fény Királynője megjelent előttem, lágyan megérintette a szívem, s a fülembe suttogta,- most elveszem tőled minden fájdalmadat, s még kérned sem kell, mert elhatározásod mellyel megszőtted jövőd, utat nyított előtted a változásra. Lágyan megérinti szívem, gyönyörű, pulzáló fehér-arany fényével feloldja a szívem legmélyén huzódó fájdalmakat, s begyógyítja a múltból eredő sérüléseket. ( Ha behívjátok Őt életekbe és kapcsolódtok vele, mert hajlandóságot mutattok a változásra, mindegyikőtök szívét begyógyítja). Szívemben új remény ébred. Eljött, s lám itt van a Kikelet, és MI, akik MAGOK VAGYUNK új tavaszra virradunk.
Fény Királynője áldd meg az Eget és a Földet! Áldd meg újra a sarjadó természetet! Áldd meg a felnövekvő nemzedéket! Hozz új reményt minden magyar szívébe. Segítsd őket aranyló fényedbe. Ragyogd be a Kárpát-medencét. Hozd el az Új Jövő ígéretét. Áldassék az Új Kor. Áldassék minden nemzet oltárán a magyar. Térjen vissza ősei hitéhez, Önmaga fényéhez. A Fény Királynője visszatér hozzánk, beragyogja a napunk. Ő lesz az éltető Napunk, melynek fénye újjáéleszti a bennünk szunyadó ősi MAGot. Turulmadár jöjj sebesen. Vidd el a hírét, hogy e Nemzet ébredni kél. Álmában lerótta kötelességét. Megszenvedte múltját, de jövőjét már fényesnek látja. Turulmadár jöjj sebesen, vidd az igazak hírét. Szemünkbe örömkönnyek szöknek, pillantásunk távolba réved. Eljött az idő s már itt van..... Jő új tavasz, s Kikelet, melyben a magyari nép álmából újjáéled. Legyen így! Legyen így! Legyen így! Áldott tavaszt kívánok Mindenkinek! Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin


2017. március 18., szombat

"Mint fent úgy lent" avagy hogyan képes a tudat gyógyítani a testet.


A gyógyító kód


Az élet mindenkin ejtett már sebeket, amik talán a felszínen már behegedtek, s azt hisszük, hogy a probléma így elfedve, már el is van feledve. A tudatalattink, a titkos fekete dobozunk azonban mindent tárol és mind ahányszor a tudatalattink emléke és a tudatos elménk konfliktusba keveredik egymással, elváltozás keletkezik, egy betegség tünet jelenik meg a testünkben.
Az elváltozásokat elsődlegesen a tudatalatti és a lelki tartalom energia- és információtartalma határozza, teremti meg. Ha megértjük testünk fizikai működését, megértjük azt is, hogy a test képes gyógyítani önmagát. A gyógyító kód egy hatékony eszközt ad a kezünkbe, amivel a konfliktust okozó gyökér okot, a bennünk lévő blokk energiáját semlegesíteni tudjuk. Mindannyiunkban ott van az öngyógyítás képessége, kezdjük el használni, MOST.


2017. március 17., péntek

Őseink Hagyatéka 2017.03.07. - hatoscsatorna


Kristályfény - Szakrális Geometria: az új enegriák integrálása, hangolása...


KRISTÁLYFÉNY - SZAKRÁLIS GEOMETRIA hangolás
- az Újenergiák integrálása - ,
Fiatalodást helyreállító és erősítő rendszer,
őssejt és a 12 szálú DNS újra aktiválás...

ÁLOM-ÉLET ebben a jelen-létben,
itt és most, önön felelősség-vállalásban…

Az Újenergiáka töltődésről szólnak az oldások helyett - figyelmünk a lélek és a test egyensúlyán…
A közelgő Napéjegyenlőség  Újenergiás kapui, áramlatai kiválóan támogatnak bennünket, hogy egyre bentebb tudjuk engedni szívünkbe, magunkba az Újkor energiamezejét. Ahogy a tavaszi fordulón áthaladunk, kicsit megkönnyebbülhetünk, kicsit koncentráltabbá válhatunk. 
Az Újkor az Újenergiák betöltődéséről szól az oldások helyett. Az elmúlt ciklusban már nagyon sok lélekoldás történt, és most a figyelem az új energiák beengedéséről, integrálásáról szól. Természetesen, ahogy beengedjük mag-unkba az újat, mindig történik csiszolódás, ahogy a gyémánt is az idő csiszolódásában válik a legértékesebbé…
Egyre több lélekben merül fel a kérdés, hova tart az ő spirituális útján?
A Halak Korszakból lépünk tovább a Vízöntő Korba. A Halak ideológiája, filozofikussága felemelt a szellem és a lélek szférájába, ám elszakított az anyag szférájától. Az anyag szférája is az Isteni része…
Elszakadt a kapcsolat a test és a lélek között. A lélek minden fájdalomért a testet tette felelőssé, és minden áron meg akart tőle szabadulni…
Ám a Karma az egyensúly törvénye, és amíg a lélek megtagadja, hibáztatja a testet, amíg haragszik rá, addig mindketten megrekednek az örvény fogságában. 
Ahogy az örvényből a középső egyensúly pont enged ki, úgy a test és a lélek békéje, egyensúlya, kölcsönös elfogadása és tiszteletben tartása az, ami Főnixként felemel…
Az Újkori Tanítások a lélek és a test békéjéről és öröméről szólnak: a lélekben megszűnik az elvágyódás érzete. 
Hiszen, ha a lélek minden érzést, emléket, tapasztalást visz magával, akkor nem egy másik hely vagy idő fogja megoldani a lélek hiány érzeteit, hanem egy újjászülető harmónia.
A Mennyország lélekállapot nem egy másik helyen vagy időben van jelen, az csak és kizárólag a lélekben tud megszületni, újjászületni. 
Eme lélek-harmónia az újenergiás tanítások csírája, és valójában ez már évek óta jelen van, és egyre több tanító és gyógyító adja át eme Csillagfény-üzeneteket. Nagyon sok újenergiás fényküldött van jelen, akik azért érkeztek, hogy aranykori békét, harmóniát, egyensúlyt fűzzenek újjá a Terra morfogenetikus - mágneses energiamezejében. 
A Vízöntő Kor Szaturnusz és Uránusz uralkodói éppen a karmikus újjászületésről adnak át tanításokat. Kiemelkedünk az Atlantiszi karmikus reinkarnációs körforgásból, és egy új időszámítás kezdődik. Már nem számít mi volt, már az számít, itt és most mit választunk. Visszakerülünk a választás szabadságába, és a választásaink új világot teremthetnek bennünk és körülöttünk.
Amit az elmúlt években és életekben kioldottunk, feloldottunk az elménket korlátozozó hiteinkből, szívünk sebeiből, blokkjainkból, az most a MAGENTA TUDATOSSÁG energiamezejében, kioldódik sejtszinten is - teljes kiürülés törénik, hogy egy valódi újkezdet, újenergia áradhasson jelen-létünkbe.
A mentális hitrendszerbeli egyensúlytalanságok, a szeretet-sebek, a szeretetsérülések, megsebezték DNS szálainkat, kromoszómáinkat, sejtinformációs rendszerünket, a sejtjeinket. Testi szinten tárolódtak a régi energiás lenyomatok. Ezért nem használjuk a 12 DNS szálunkat, ami aktiválódik vissza, ahogy megengedjük magunknak a test csodáját, az anyag csodáját, és az anyagiak túláradó bőségét.
Ahogy fényesítjük, megvilágosítjuk mentális egyensúlytalanságainkat, szeretetsebeinket, begyógyítjuk a szellemi és a lélek terekben, auránkban, úgy eme egész-séges, egyensúlyban lévő energiák átírják a sejtinformációinkat, visszaépítik kromoszómáinkat. 
Az ember a teremtés csodája, jelen van benne a Teremtő képmására a szellem, a lélek és az anyag. 
Ha magzatként a lélek fel tud építeni, be tud sűrűsíteni egy egész emberi testet, akkor hogyne tudna öngyógyítani és önregenerálni?
Hogyne tudna visszafiatalodni?
Az, hogy testünk öregszik, nem a természetes állapot. Hiszen, ha nincsen idő, akkor hogyhogy a test elmúlik? Mi az, ami miatt a test elmúlik? Mi az aminek van eleje és van vége? A karmikus ok-okozati hatásoknak… Atlantisz karmaörvényének van eleje és van vége…
Ahogy kiemelkedünk karmikus örvényünkből, és a szellemünk és a lelkünk újjáépíti önmagában a végtelen örökkévalóságot, úgy épül újjjá, úgy születik újjá a testünk is…
Ez nem azt jelenti, hogy örökkön örökké testben leszünk. Egyáltalán nem ezt jelenti. Azt jelenti, hogy visszavesszük testünk azon természetes állapotát, amikor többé nincsen betegség, nincsen öregedés…
Egészséges energiamezőből sűrűsödik a test és energiává alakul vissza. Ahogy egykoron az ősi társadalmakban, melyek ma már tündérmeséknek tűnnek… Gyerekkori tündérmeséink Atlantsiz előtti teremtéstörténeteink…
/KAPCSOLÓDÓ PROGRAM: http://vaktororsolya.hu/cikk/77/

Buda László videója

2017. március 16., csütörtök

Egyetlen igazság létezik, a szeretetA Védák szerint a végső valóság nem más, mint a létezés tudata. Vagyis a létezés tudat természetű, és e két minőséget, a létezést és a tudatosságot, egy hatalmas erő tartja egyben, ami szeretet érzésként nyilvánul meg a tudatban. Ezt, vagyis a létezés, mint végső valóság, valamint a szeretet kapcsolatát fogjuk a kedves hallgatósággal egy nem szokványos beszélgetésben körbe járni, olyan dolgokat is érintve közben, amiről talán még eddig nem is hallottak!

Rántsuk le a leplet a szeretetről is! Mi a végső igazság? Megfogalmazható-e, megtapasztalható-e egyáltalán számunkra, az ember számára a végső valóság? 

Dienes István előadása a XXX. Kombucha Napon a Lurdy Házban 2016.10.29-én.


Hagyaték - Dédanyáink öröksége - A magyar konyha lelke